Όροι Διαγωνισμού Όροι & προϋποθέσεις Instagram Διαγωνισμού - Social Media

 

Η Εταιρεία  μας με την επωνυμία «FOODELCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και με διακριτικό τίτλο «FOODELCO» που εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής, Λεωφ. Αργυρουπόλεως 21-23 16451, και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος www.foodelco.gr  (η ιστοσελίδα),διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυό Instagram. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.instagram.com/beyondmeatdistributiongr/

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 09/07/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. ως και την 24/07/2021 και ώρα 12:00μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Εταιρείας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

Στον Instagram λογαριασμό της @beyondmeatdistributiongr, θα αναρτηθεί post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει (α) να έχει κάνει follow τη @beyondmeatdistributiongr, (β)να κάνει comment στο συγκεκριμένο post κάνοντας tag δύο φίλους του, (γ) να μαγειρέψει μία συνταγή χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της Beyond Meat και να ανεβάσει μία φωτογραφία από τη δημιουργία του, στο instagram account του κάνοντας tag τη σελίδα μας (@beyondmeatdistributiongr)

Οι νικητές θα είναι τρεις (3) και θα κερδίσουν ο καθένας από 2 κιβώτια από κάθε κωδικό Beyond Meat (Beyond Burger, Beyond Sausage, Beyond Mince) + Materials + προπληρωμένη mastercard αξίας 50€ να χρησιμοποιήσουν οπουδήποτε επιθυμούν.

Οι νικητές θα ανακηρυχθούν μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων με τη λήξη του διαγωνισμού στις 24/07/2021. Νικητές θα ανακηρυχθούν οι χρήστες που θα έχουν δημιουργήσει τη πιο ευφάνταστη συνταγή ενώ ταυτόχρονα έχουν και βγάλει και τη καλύτερη φωτογραφία.

Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει μέσω Instagram με προσωπικό μήνυμα. Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, θα επικοινωνήσουμε με την αμέσως επόμενη επιλογή μας βάσει των παραπάνω κριτηρίων. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, όροφος σπιτιού.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δέματος με τα βραβεία του διαγωνισμού.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. H Foodelco S.M.P.C. δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στους νικητές. Περαιτέρω, η Foodelco S.M.P.C. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Foodelco S.M.P.C. απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Η Foodelco S.M.P.C. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη Foodelco S.M.P.C. να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Foodelco S.M.P.C., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο νικητής βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του από το κοντινότερο εξυπηρετούμενο κέντρο διανομής ή να το παραλάβει από τα γραφεία μας.

 

 

 

 

TOP